Plenari 29 novembre 2018. Aproven el Consell de les Persones Majors

El vot de guanyem en el ple del novembre va ser favorable a l’aprovació del Consell Municipal de Persones Majors de Montcada.

Manuel García, portaveu de Guanyem Montcada, va explicar la necessitat de dotar a les personaas majors del municipi de un òrgan de participació que canalitze les iniciatives i les demandes de les persones majors.

Es tracta de on òrgan consultiu que té afavorirà el desenvolupament de les accions i activitats i campanyes informatives relacionades amb les persones majors.

Una vegada finalitzat el procés administratiu que ha de complir qualsevol reglament aprovat pel ple es procedirà a l’elecció dels representants en el Consell que han de ser persones de més de 60 anys o de 55 en el cas que siguen prejubilados o pensionistes i estar empadronats a Montcada.