Els grups Guanyem Montcada i Acord han presentat una moció per al seu debat i aprovació en el ple amb la qual volen aconseguir un acord perquè totes les comissions municipals siguen participatives, públiques, gravades i difoses.

Manolo García i Vicent Conejero pretenen amb aquesta mesura promoure la transparència i la participació ciutadana en les decisions municipals. Per aconseguir aquest objectiu es requereix que els veïns tinguen la possibilitat d’estar informats de primera mà dels debats que tenen lloc al consistori.

Entre els acords proposen declarar el dret sense restriccions a la gravació dels plens així com que se cite a les associacions i col·lectius veïnals per ser escoltats en els temes del seu interès.

Per això volen declarar com a públiques totes les reunions de qualsevol tipus de comissió municipal així com de tots els òrgans de participació que es realitzen a l’ajuntament.

La moció encara va més lluny i insta al govern local a la promoció de l’enregistrament i la difusió proactiva de totes les reunions a través dels mitjans municipals, és a dir, la pròpia web municipal o les xarxes socials. Segons expliquen García i Conejero aquestes propostes estan avalades per la modificació de la llei realitzada a l’abril de 2016.