Els regidors delsgrups municipals Guanyem i Acord han recolzat la declaració per activar laclàusula de salvaguarda per a les importacions de cítrics de la ComunitatValenciana.

Hi ha una situaciógreu en els camps amb collites senceres per arreplegar i en les tendes plenesde diferents varietats de taronges de procedència de tercers països. A tot açò se sumen els preus per terra i fruita sud-africana per tota Europa, mentre que aci s’han quedat milions de tones de mandarines sense recollir, la qual cosa ha suposat unes pèrdues superiors a 85 millons d’euros en tot el territori Valencià.

L’Ajuntament de Montcada va aprovar per unanimitat en el plenari una declaració institucional per a activar la clàusula de salvaguarda per a les importacions de cítrics de la ComunitatValenciana. La proposta arreplega el malestar i preocupació del municipi i considera aquesta mesura un greuge al sector agrícola valencià des del mateix moment en què va entrar en vigor.

Per tot això,l’Ajuntament de Montcada va aprovar reclamar el suport del Govern Espanyolemplaçant-lo a que lidere davant la Comissió Europea un procés de renegociacióamb els països de l’Àfrica Meridional sobre les importacions de cítrics per aque no afecten tant negativament al producte nacional. També demana al GovernEspanyol que s’aplique la clàusula de salvaguarda davant la crisi que travessael sector citrícola valencià.

De la mateixa manerase sol·licita al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació que s’apliquen les mesures compensatòries pertinents als productes afectats i queaquestes s’incloguen en la llista de vegetals d’alt risc per previndre plagues.